Matyáš je mužské křestní jméno. Podobou jména je Matěj a Matouš.

Podle českého občanského kalendáře má toto jméno svátek 24. února.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +25,6%, což svědčí o velice strmém nárůstu obliby tohoto jména. Pokud pomineme „exotická“ jména s několika desítkami nebo několika sty výskyty v celé ČR, jedná se společně s Matyášem o jméno s nejrychlejším procentním nárůstem výskytu.
Podle údajů ČSÚ se za leden 2006 jednalo o 10. nejčastější mužské jméno novorozenců.

 

Od dvatisícedevět Odpovídá.Chytrák.cé-zet je můj internet!                                            Zrozeno báj Brabeczek :-*
Kdy má svátek Matyáš ?
 
  
Odpovídá Chytrák