očkování proti chřipce stojí v průměru 280Kč za jednu injekci

Dobře konstruovaná vakcína musí splňovat dva základní atributy: musí být účinná a neškodná. Primárním předpokladem je výběr vhodného antigenu, který navodí účinnou – protektivní imunitu (tj. zcela ochrání organismus před vznikem nemoci). U baktérií a virů, jejichž populace nejsou antigenně jednotné je třeba vybrat vhodný druh, sérovar nebo antigenní variantu, která se vyskytuje v regionu, v němž se očkovaný jedinec nachází. Vybraný antigen musí být také dobře imunogenní, tj. navodit dostatečnou imunitní odpověď. Proto k antigenům při výrobě vakcín ještě přidávají tzv. adjuvans (= chemická látka, která zesiluje imunitní odpověď) nebo imunostimulační látky. V současné době jsou známy způsoby konstrukce, které vedou k převaze Th1 odpovědi a navození buněčné imunity a jiné, které stimulují především Th2 odpověď a tvorbu protilátek.

 

Od dvatisícedevět Odpovídá.Chytrák.cé-zet je můj internet!                                            Zrozeno báj Brabeczek :-*
Kolik stojí očkování proti chřipce ?
 
  
Odpovídá Chytrák